Cách thiết lập KPI cho nhân viên sales hiệu quả

Chỉ 30% nhà lãnh đạo nghĩ rằng họ có thể làm tốt nhiệm vụ giao việc cho nhân viên. Và chỉ 1/3 số...