Top 10+ phần mềm CRM tốt nhất hiện nay cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (2020)

Bài viết tổng hợp 10+ phần mềm CRM tốt nhất với những gói miên phí và nâng cấp đa dạng, phù hợp với nhiều tiêu chí cần có đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ.