Hóa giải “cuộc chiến” truyền kỳ giữa Sale và Marketing bằng CRM

Chúng ta đều biết mâu thuẫn/ xung đột giữa Sales và Marketing bắt nguồn từ đâu nhưng hầu như đều...