HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG: LỐI MÒN HAY TƯ DUY MỚI

Hành trình khách hàng là con đường mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đi qua nếu muốn phát triển bền vững. Con đường này có gì thay đổi khi chuyển giao từ mô hình cũ sang mới và liệu doanh nghiệp có theo kịp hành trình đang...

Tải

Danh mục